Top

Què fer enguany per a pagar menys en la Renda 2019?

Què fer enguany per a pagar menys en la Renda 2019?

Només queden 8 dies perquè el 2019 acabe, i és justament ara quan podem fer alguna cosa per estalviar-nos uns pocs diners en la declaració de la Renda.

1) Rendes exemptes de tributar

Les següents rendes o prestacions no porten associades el pagament de cap impost:

– La prestació per maternitat.
– Prestacions professionals reconegudes per mutualitats.
– Retribucions percebudes per funcionaris en els permisos de part, adopció o guarda i paternitat.
– L’acomiadament i la indemnització obligatòria (límit de 180.000€), amb l’obligació de desvincular-se de l’empresa, almenys, els 3 anys següents.
– Rebre les prestacions de l’atur en un pagament únic i destinar aquest import a emprendre un treball per compte propi o; entrar a formar part d’una cooperativa de treball associat o una societat laboral.
– Les remuneracions percebudes per treballar a l’estranger, amb un límit de 60.100€.
– Indemnitzacions percebudes per danys personals, però ha d’existir una sentència o, almenys, un acte de conciliació amb aplanament, renúncia, desistiment i transacció judicial.
Retribucions en espècie (vals de menjar, segur de salut, xec transporte, servei de guarderia, etc.) a canvi de salari.

 

2) Pla de pensions o PPA

Aprofitar el pla de pensions per a realitzar aportacions. La quantitat límit és de 8.000€, sempre que no supere el 30% dels rendiments del treball i activitats econòmiques.

 

3) Habitatge

  • Deducció per adquisició

Aquells que van comprar el seu habitatge habitual o van realitzar algun pagament per a la seua construcció abans de l’1 de gener de 2013 continuaran gaudint del seu dret al desgravament, sempre que hagen tingut deduccions per aquest habitatge en 2012 o anys anteriors. Es poden deduir fins al 15% de les quantitats invertides, amb un límit d’inversió de 9.040 euros.

  • Venda d’habitatge

Per a aquells que han venut el seu habitatge habitual en aquest 2019 els guanys obtinguts tributaran, en funció de la seua quantia, entre un 19% i 23%. Però, si es reinverteix totalment o parcialment l’import en un altre habitatge de caràcter habitual en menys de dos anys és possible neutralitzar el pagament. Si es van realitzar millores, s’haurà de computar el cost d’aquestes com a major valor d’adquisició.

En el cas que es tinga més de 65 anys o es tracte de persones dependents severs o de grans dependents, els guanys obtinguts estan exemptes de tributar. No obstant això, si l’habitatge és dels dos cònjuges i, solament un dels dos compleix el requisit de l’edat, és possible que els convinga esperar i no haver de tributar pel 50% de la plusvàlua.

Tractar l’aluminosis, instal·lar un ascensor o renovar els comptadors de l’electricitat en una comunitat de propietaris, entre altres obres, pot portar associades ajudes per part d’un ens públic. Si es dona el cas, s’haurà de tributar per la part proporcional de les subvencions com a guanys de patrimoni.

  • Transmissió de béns

Una altra possibilitat de no tributar pel guany patrimonial després de la transmissió de qualsevol bé per part d’una persona que haja complit 65 anys és invertir l’obtingut en una renda vitalícia, amb un màxim de 240.000 euros, encara que el termini per a realitzar la reinversió és de tan sols 6 mesos, a més de complir una altra sèrie de requisits.

  • Llogar un immoble

Existeix un benefici fiscal per a aquells que lloguen les seues propietats, una reducció del rendiment net del 60%, però no es pot aplicar si es tracta de lloguer per temporada o a una societat que no designe l’empleat que la vaja a ocupar. Tampoc es podrà aplicar la reducció si es presta algun tipus de servei d’hostaleria o de neteja perquè s’estaria desenvolupant una activitat econòmica.

A més, si l’immoble s’ha quedat buit algun mes durant el 2019, les despeses corresponents durant aqueix període no seran deduïbles, excepte els destinats perquè es torne a llogar.

  • Viure de lloguer

Existeix un desgravament del 10,05% per a aquells que estiguen vivint de lloguer, els requisits són que la base imposable no supere els 24.107,20 euros i que el contracte d’arrendament estiga signat abans de l’1 de gener de 2015.

 

4) Guanys i pèrdues patrimonials

Si s’han donat béns o drets i si el valor de la donació en l’Impost de Successions i Donacions supera al d’adquisició, Hisenda considerarà que s’ha obtingut un guany patrimonial, per la qual cosa s’haurà de tributar per ella.

Si disposem d’inversions que enguany han aportat perdudes, en vendre’ls i reconéixer les minusvalideses podem compensar amb part dels guanys que hàgem aconseguit durant el 2019. Però si no tenim res en roig, i en anys anteriors no hem tingut tanta sort, podem utilitzar les pèrdues de fins a 4 anys per a compensar els beneficis de 2019 en la pròxima declaració.

En el cas d’haver guanyat diners en casinos, bingos, jocs online o apostes existeix l’obligació de declarar en la renda aquest benefici. Encara que es pot compensar amb les pèrdues patides i així solament tributar pels guanys nets, això sí, s’hauran de justificar eixes pèrdues.

 

5) Donacions

Les donacions dedueixen, i si es fan sempre a les mateixes entitats, més. Si es realitzen donatius a ONG, fundacions i entitats sense ànim de lucre es pot deduir un 75% sobre els primers 150 euros, i un 30% del que excedisca d’aqueixa quantitat. Aquesta última deducció passa a ser del 35% si s’ha mantingut el mateix donatiu dels dos exercicis anteriors.

 

6) Deduccions

Si es té dret a la deducció per maternitat i el seu fill va a la guarderia, es pot deduir 83,33 euros per cada mes complet, amb el límit de la menor d’aquestes dues quantitats: o la cotització a la seguretat social o l’import anual de la despesa de guarderia.

En el cas de formar part d’una família nombrosa la deducció serà de 1.200 euros anuals i 2.400 euros si és de categoria especial. A més, es podran deduir 50 euros al mes per cada fill que excedisca el número necessari per a ser família nombrosa (tres, la general, o cinc, l’especial). És molt important disposar del títol de família nombrosa, és important sol·licitar-lo abans que acabe l’any, perquè és un requisit que s’exigeix per a la deducció.

Share

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies