Top
a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | v | x
Reset list
Reclamació -  expressar, oralment o per escrit, la seua oposición, inconformitat o disgust per algún assumpte que considera injust.
Reclamación -  expresar, oralmente o por escrito, su oposición, inconformidad o disgusto por un asunto que considera injusto.
Rèdit -  quantitat de diners que produeix periòdicament un capital.
Rédito -  cantidad de dinero que produce periódicamente un capital.
Reducir -  acción en la que se disminuye la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa.
Reduir -  acció en la qual es disminueix la quantitat, la grandària, la intensitat o la importància d'una cosa.
Remanante -  algo que sobra, que excede. En contabilidad son los beneficios que a final de año no se han repartido.
Renting -  Es tracta d'una modalitat de finançament que té semblança amb el leasing, però a diferència d'aquest també poden utilitzar-lo particulars. No contempla l' opció de compra i inclou totes les despeses relacionades amb el bé, com per exemple, manteniment, impostos, matriculacions, assegurances, reparacions,... per aquest motiu les quotes de renting són més elevades que el leasing.
Renting -  Se trata de una modalidad de financiamiento que tiene semejanza con el leasing, pero a diferencia de este también pueden utilizarlo particulares. No contempla la opción de compra e incluye todos los gastos relacionados con el bien, como por ejemplo, mantenimiento, impuestos, matriculaciones, seguros, reparaciones,... por eso las cuotas de renting son más elevadas que el leasing.
Riesgo con franquicia -  cantidad o porcentaje fijo que se pacta entre la aseguradora y el dueño del vehículo, con la finalidad de rebajar la prima de la póliza de seguro para el coche sin afectar las coberturas incluidas.
Risc amb franquicia -  quantitat o percentatge fix que es pacta entre l'asseguradora i el propietari del vehicle, amb la finalitat de rebaixar la prima de la pòlissa d'assegurança per a cotxe sense afectar les cobertures incloses.
Romanent -  alguna cosa que sobra, que excedeix. En comptabilitat són els beneficis que a final d'any no s'han repartit.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies