Top
a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | v | x
Reset list
Necesidad -  deseo de obtener un bien o un servicio. Sensación de carencia de algo sumado al deseo de satisfacerlas.
Necessitat -  desig d'obtenir un bé o un servei. Sensació de manca d'alguna cosa sumat al desig de satisfer-les.
Nominal d'una operació de finançament -  és la quantitat per la qual es formalitza l' operació i que el prestatari deu tornar.
Nominal de una operación de financiamiento -  es la cantidad por la cual se formaliza la operación y que el prestatario debe devolver.
Novació hipotecària -  es tracta de la modificació d'algunes de les condicions d'un préstec hipotecari sense canviar d'entitat financera. A Espanya es pot modificar el tipus d'interés, l'import pendent, l'índex de referència, la finalització de la liquidació, els titulars del préstec, les garanties (reals o personals) o el sistema de liquidació. Les despeses varien depenent del canvi realitzat.
Novación hipotecaria -  se trata de la modificación de algunas de las condiciones de un préstamo hipotecario sin cambiar de entidad financiera. En España se puede modificar el tipo de interés, el importe pendiente, el índice de referencia, la finalización de la liquidación, los titulares del préstamo, las garantías (reales o personales) o el sistema de liquidación. Los gastos cambian dependiendo del cambio realizado.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies