Top
a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | v | x
Reset list
Factoring -  és un mètode de finançament que consisteix en un sistema de gestió de cobraments mitjançant el qual una empresa encomana a una entitat especialitzada que s'encarregue de la recaptació (de l'import) de factures dels seus clients. Aquesta última assumeix la gestió de recaptació i anticipa un tant per cent del seu import, amb la contrapartida del cobrament d'un interés.
Factoring -  es un método de financiamiento que consiste en un sistema de gestión de cobros mediante el cual una empresa encomienda a una entidad especializada que se encargue de la recaudación (del importe) de facturas de sus clientes. Esta última asume la gestión de recaudación y anticipa un tanto por ciento de su importe, con la contrapartida del cobro de un interés.
Finançament -  Mètode pel qual es concedeixen diners per a dur a terme un projecte, adquirir béns o serveis, cobrir despeses, etc.
Financiación -  Método por el cual se concede dinero para llevar a cabo un proyecto, adquirir bienes o servicios, cubrir gastos, etc.
Furt -  És prendre o retindre béns d'altre contra la voluntat del seu amo.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies