Top

Bases sorteig Facebook (robot de cuina)

Bases sorteig Facebook (robot de cuina)

1.- Identificació de l’organitzador

L’organitzador és FUNDACIÓ CAIXA ONTINYENT, amb domicili social a la Plaça Sant Domingo, 24 (baix) i CIF G-40511024.

2.- Mecànica de la promoció i requisits de participació

FUNDACIÓ CAIXA ONTINYENT estableix com a condicions per a ser considerat participant:

– Ser persona física major de 18 anys.

– Donar “m’agrada” a la pàgina de Facebook de Finança’t.

– Deixar un comentari, en el post del sorteig, mencionant a 3 amics o amigues que necessiten organització per estalviar temps, diners i el que siga menester.

El sorteig es realitzarà de manera aleatòria mitjançant una aplicació informàtica.

3.- Data de realització de la promoció i número de guanyadors

El concurs estarà vigent des del dia 7 de novembre del 2019 a les 13:00 h, fins al dia 24 de novembre del 2019 a les 13:00 h.

Sols hi haurà un/a guanyador/a, que s’anunciarà el 26 de novembre al perfil de Facebook i Instagram de Finança’t.

4.- Valor i naturalesa sobre el premi oferit

El premi consistirà en una robot de cuina Mambo 7090 de Cecotec, valorat en 299€. En cap cas, es podrà canviar o sol·licitar el bescanvi del premi material per diners en efectiu.

El guanyador del premi haurà de confirmar les seues dades personals, mitjançant la presentació del seu DNI, o Targeta de Resident. El guanyador haurà de signar en tot cas un document justificatiu per a la recepció del premi. En cas contrari, perdria el seu dret a la recepció del premi.

L’emplenament de les dades personals i fiscals del guanyador necessaris per al lliurament del premi té caràcter obligatori, de manera que l’absència de qualsevol d’aquestes dades suposarà la pèrdua del dret al premi obtingut.

5.- Notificació al guanyador

FUNDACIÓ CAIXA ONTINYENT es posarà en contacte amb el guanyador mitjançant una publicació a Facebook de Finança’t i un missatge privat. Deurà acudir personalment al Centre Cultural de Caixa Ontinyent situat al carrer Gomis número 3 d’Ontinyent, per tal de recollir el premi en la data i hora acordada.

Si pasats 3 dies des de la comunicació, el guanyador no s’ha posat en contacte, es tornarà a realitzar el sorteig entre els participants i s’escollirà altre guanyador.

6.- Cessions de drets d’imatge i/o propietat intel·lectual del/de la guanyador/a

El guanyador autoritza a FUNDACIÓ CAIXA ONTINYENT a que el seu nom d’usuari de Facebook es publique a les xarxes socials o web de Finança’t per a comunicar el resultat del concurs.

7.- Comentaris

Quedaran eliminats tots els comentaris amb contingut abusiu, obscé, vulgar, violent, racista, sexista, amenaçador, que contravinga els bons costums, vulnere algun dret fonamental de la persona, infringisca drets de tercers o qualsevol disposició legal en vigor.

8.- Pròrrogues o suspensions

La present promoció podrà ser suspesa, cancel·lada i/o modificada totalment o parcialment, en qualsevol moment, al sol arbitri de FUNDACIÓ CAIXA ONTINYENT, prèvia notificació a través de la xarxa social, i sense dret a cap reclamació per part dels participants. FUNDACIÓ CAIXA ONTINYENT és l’òrgan inapel·lable que interpretarà totes i cadascuna de les qüestions que se susciten en relació amb les presents bases i condicions.

9.- Desqualificacions i penalitzacions

Quedaran desqualificats i exclosos tots aquells usuaris que incomplisquen les bases d’esta promoció.

10.- Exoneració de responsabilitat de l’organitzador

FUNDACIÓ CAIXA ONTINYENT no es fa responsable de l’incompliment d’algun participant o de l’ús que es puga fer del premi rebut.

11.- LOPD

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, amb la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades i garantia dels drets digitals i amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, el participant autoritza que les dades personals recaptades de la participació de la promoció, siguen tractats per a:

  • Gestionar el sorteig enunciat en les presents bases.

En cas de resultar agraciat, les dades personals seran tractats a més per a:

  • Entregar el premi.
  • Donar compliment a possibles obligacions legals derivades del sorteig.

 

El responsable del tractament és FUNDACIÓ CAIXA ONTINYENT. L’usuari podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i supressió, en aquells supòsits en què siga possible, i oposició, al tractament de les seues dades de caràcter personal mitjançant l’enviament d’una notificació per escrit, adjuntant còpia d’un document que acredite la seua identitat, a l’adreça següent: obrasocial@caixaontinyent.es; o per correu postal a l’adreça: Plaça Sant Domingo, 24, 46870 Ontinyent, València (A/A. Delegat de Protecció de Dades).

La informació detallada sobre protecció de dades es pot consultar en la Política de Privacitat de la pàgina web de l’Obra Social: https://obrasocial.caixaontinyent.es/va  .

12.- Contacte i reclamacions

Si teniu qualsevol dubte o reclamació, podeu contactar amb nosaltres a través de obrasocial@caixaontinyent.es .

13.- Acceptació de les bases

El fet de participar en la present promoció implica el coneixement i l’acceptació, sense condició ni reserva alguna per part del participant, de totes i cadascuna de les clàusules integrants de les presents bases.

14.- Empleats

No podran participar en esta promoció els empleats de Caixa Ontinyent, de les empreses del seu grup i de la Fundació Caixa Ontinyent.

Share

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies