Top

Diccionari

a | b | c | d | e | f | i | l | m | n | o | p | q | r | s | t | v | x
Reset list
Capacitació financera -  estar en disposició de prendre decisions adequades en la gestió de l'economia personal o empresarial per disposar d'una cultura financera.
Cobertura -  acció de cobrir o protegir alguna cosa.
Comissió d'apertura -  és el preu que paga el prestatari d'una operació de préstec o crèdit a una entitat financera per els tràmits de la formalització i posada a disposició del client de les fonts de préstec.
Comissió d'estudi -  és el preu que paga el prestatari d'una operació de préstec a una entitat financera per les gestions i l'anàlisi de la solvència del sol·licitant.
Comissió per amortització anticipada -  és el preu que es paga a una entitat financera per tornar abans del terme el préstec, com a compensació del risc assumit per l'entitat.
Comoditat -  capacitat o disposició per proporcionar benestar o descans.
Concessionari -  establiment en el qual es venen automòbils nous d'una marca.
Confirming -  consisteix en un sistema de gestió de pagaments per el qual una empresa encomana a una entitat especialitzada que s'encarregue de realitzar els pagaments als seus proveïdors. Existeix la possibilitat de que l'empresa de confirming, amb el pagament d'un interès, anticipe l'import de les factures als proveeïdors.
Contactless -  És un nou mitjà de pagament que permet realitzar compres tan sols apropant la targeta o el mòbil.
Controlar -  l'acció i l'efecte d'inspeccionar, fiscalitzar i verificar.
Crèdit -  es tracta d'una cessió on una entitat financera posa a disposició del client una quantitat determinada durant un període determinat, en el qual el client deurà pagar uns interessos en concepte de l'ús del saldo no disposat i formalitzat (intervenció notarial, avals, o pòlisses d'afiançament mercantil). El client podrà tornar el capital utilitzat o tornar a disposar del mateix quan vulga fins al límit de crèdit i durant el temps de duració del contracte, ambdues condicions pactades amb anterioritat.
Crèdit nòmina -  És un préstec d'un o diversos pagaments anticipats d'un sou mensual.
Crowdfunding -  o finançament col·lectiu, és un sistema de cooperació que permet a un creador de projectes, siga professional o no, reunir una suma de diners entre moltes persones per recolzar una determinada iniciativa.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies