Top

Bases concurs Instagram

Bases concurs Instagram

1.- Identificació de l’organitzador

L’organitzador és el programa d’educació financera Finança’t, impulsat per la Fundació Universitària de la Vall d’Albaida, amb domicili social a la Plaça Sant Domingo, 24 (baix) i CIF G96807193. El concurs estarà vigent des del dia 3 de desembre de 2018 a les 14:00 hores fins el dia 23 de desembre de 2018 a les 22:00 hores.

2.- Mecànica de la promoció i requisits de participació

Podran participar totes les persones físiques majors de 18 anys, que tinguen un compte en Instagram i que durant el període de validesa de la present campanya participe d’acord als termes descrits a les bases que el regulen. La participació en este concurs és gratuïta.

Finança’t estableix com a condicions per a ser considerat participant:

 • Donar “seguir” a l’Instagram de Finança’t (@programafinancat).
 • Pujar una imatge que siga representativa per a l’usuari de la paraula “estalvi”.
 • Etiquetar en la foto a @programafinancat i utilitzar el hashtag #estalvifinançat. De forma opcional també es poden etiquetar les imatges amb els hashtags: #concurs #concurso #regalo #regal #gopro #goprohero7 #photo #participa #educaciofinancera #educacionfinanciera #estalvi #ahorro #guanya #gana #finançat
 • Cada usuari podrà participar sols una vegada, és a dir, sols podrà pujar una foto.

Altres condicions:

 • La inscripció en el concurs implica que el participant tinga un compte en Instagram i, a més, respecte les condicions d’aquesta xarxa social ( http://instagram.com/legal/terms/ ).
 • Sols s’acceptaran imatges publicades des d’Instagram, que hagen etiquetat correctament a @programafinancat i hagen escrit a la descripció de la foto el hashtag #estalvifinançat.
 • El fet que la foto tinga molts m’agrada i/o comentaris no implicarà més possibilitats de guanyar, ni tampoc el nombre de seguidors que l’usuari tinga al seu perfil.
 • La temàtica de les fotografies serà: “Què significa per a tu l’estalvi?”.
 • Un jurat seleccionat per Finança’t escollirà la millor fotografia entre totes les participants, que rebrà el premi assenyalat. Per a la seua selecció es valorarà, entre altres característiques, la qualitat, creativitat, originalitat, execució artística, etc., segons el criteri del comité avaluador.
 • Finança’t es reserva el dret a declarar desert el premi, si considera que les imatges presentades no reuneixen la suficient qualitat.
 • Les persones que no realitzen estos passos o ho facen de forma errònia, a criteri de l’organitzador, no podran optar a participar.

3.- Data de realització de la promoció i nombre de guanyadors

El concurs estarà vigent des del dia 3 de desembre de 2018 a les 14:00 hores fins el dia 23 de desembre de 2018 a les 22:00 hores.

Sols hi haurà un/a guanyador/a, que s’anunciarà a l’Instagram de Finança’t.

4.- Valor i naturalesa sobre el premi oferit

S’estableix un únic premi per al concursant que realitze la millor fotografia.

El premi consistirà en una càmera GoPro Hero 7 Silver, un kit de  viatge (shorty, funda i corretja, i estoig compacte) i el protector de pantalla, valorat en un total de 359,95 €. En cap cas, es podrà canviar o sol·licitar el bescanvi del premi material per diners en efectiu.

5.- Notificació al guanyador

Finança’t donarà a conéixer al guanyador/a en un terme màxim de 15 dies naturals una vegada haja sigut conclòs el concurs, i es comunicarà el guanyador/a a la xarxa social i directament a l’usuari mitjançant un comentari en la fotografia guanyadora a Instagram.

El personal de Finança’t  es posarà en contacte amb el guanyador per a gestionar l’entrega del premi i deurà acudir personalment al Centre Cultural de Caixa Ontinyent situat al carrer Gomis número 3 d’Ontinyent, per tal de recollir el premi en la data i hora acordada.

Si passats 3 dies des de la comunicació, el guanyador no ha contestat, s’escollirà altra foto i per tant, altre guanyador.

6.- Cessions de drets d’imatge i/o propietat intel·lectual del/de la guanyador/a

El guanyador/-a deurà acceptar que el seu nom d’usuari i/o foto del perfil d’Instagram es publique a les xarxes socials o web de Finança’t per a comunicar el resultat del concurs. A més, la foto guanyadora podrà ser utilitzada per Finança’t per a altres activitats, com per exemple material de merchandising.

Les imatges deuran ser d’autoria original del participant a efectes de drets de propietat intel·lectual i no deuran infringir drets de tercers. El participant serà l’únic responsable d’obtindre quants permisos i autoritzacions siguen necessàries per a no vulnerar cap dret de tercers.

Els participants en la promoció cedeixen gratuïtament a Finança’t qualsevol tipus de drets que pogueren correspondre’ls respecte a les fotografies i obres presentades  i,  especialment,  tots  els  drets  de  propietat  intel·lectual  de  caràcter patrimonial i, en particular, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, divulgació  i  posada a la disposició del  públic,  així com el dret de transformació, incloses les xarxes de telecomunicacions i Internet.

7.- Exclusions

Seran excloses del concurs totes les imatges les quals el participant no siga l’autor, lesionen drets  de  tercers,  o  el  contingut dels quals  siga  abusiu,  obscé,  vulgar,  violent, racista, sexista, amenaçador, contravinga els bons costums, vulnere algun dret fonamental de la persona, infringisca drets de tercers o qualsevol disposició legal en vigor.

Totes les imatges que contravinguen els principis anteriors i/o requisits seran automàticament descartats, quedant fora del concurs.

8.- Consentiment i protecció de dades (LOPD)

Finança’t no recapta cap dada personal dins d’este concurs, ja que les imatges i perfils dels participants són públics. El guanyador deurà signar un document on autoritze a Finança’t  a utilitzar el seu nom d’usuari d’Instagram per anunciar que ha guanyat i l’entrega del corresponent premi.

Davant qualsevol vulneració dels drets fonamentals de les persona, els afectats podran fer la seua reclamació via e-mail a la següent direcció: financat@programafinancat.es

9.- Exempció de responsabilitat

Finança’t no és responsable de les conseqüències i efectes que la publicació de les fotografies participants en la promoció puga comportar al participant, família, amistats i/o afins, o a altres terceres persones. La participació és totalment voluntària. En conseqüència, exclusivament el participant és responsable de les incidències, problemes i qualsevol altres efectes derivats de la publicació de la fotografia i dels resultats de la promoció.

Finança’t queda igualment alliberat de les conseqüències de l’ús que els propis participants realitzen de les seues imatges en les xarxes socials, en Internet i en qualsevol altre tipus de suport digital o no, on‐line o off‐line.

El participant garantitza que l’obra és original i inèdita i no es troba subjecta a contractes, cessions o llicències a tercers de drets d’autor o de propietat intel·lectual o d’altres drets.

En qualsevol cas, el participant mantindrà indemne a Finança’t de qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers en relació amb els possibles drets que pogueren derivar-se de les fotografies.

10.- Pròrrogues o suspensions

La present promoció podrà ser suspesa, cancel·lada i/o modificada totalment o parcialment, en qualsevol moment, al sol arbitri del programa d’educació financera Finança’t, prèvia notificació a través de la xarxa social, i sense dret a reclam algun per part dels participants. El programa d’educació financera Finança’t és l’òrgan inapel·lable que interpretarà totes i cadascuna de les qüestions que se susciten en relació amb les presents bases i condicions.

11.- Desqualificacions i penalitzacions

Quedaran desqualificats i exclosos tots aquells usuaris que incomplisquen les bases d’esta promoció.

12.- Exoneració de responsabilitat de l’organitzador, acceptació de les bases i patrocini

Finança’t no es fa responsable de l’incompliment d’algun participant o de l’ús es puga fer del premi rebut.

S’informa als possibles participants que el simple fet de prendre part en el concurs implica la total acceptació de les presents bases. La no acceptació de les bases per part del participant comportarà la no admissió en el concurs i Finança’t no contraurà cap obligació amb este participant.

Instagram no patrocina, ni avala, ni administra en mode algun este concurs, ni està associat a la mateixa.

13.-  Altres reserves

Finança’t es reserva el dret d’utilitzar el nom d’usuari d’Instagram i la imatge dels participants per a reproduir-los i utilitzar-los en qualsevol activitat promocional relacionada amb Finança’t sense que esta utilització els conferisca dret de remuneració o benefici algun.

14.- Contacte i reclamacions

Si teniu qualsevol dubte o reclamació, podeu contactar amb nosaltres a través de financat@programafinancat.es .

Share

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información

ACEPTAR
Aviso de cookies